top of page

OM OSS

NAIPA er en forening for administrativt personell som arbeider innenfor immaterielt rettsvern. Foreningen ble stiftet 7. januar 2008. NAIPA er upolitisk og vårt hovedformål er å gi medlemmene bedre mulighet til å utvikle sin faglige kompetanse.


Vi arbeider kontinuerlig for å videreutvikle tilbudet av kurs og seminarer tilpasset våre medlemmer. Bakgrunnen for stiftelsen av foreningen var ønsket om å etablere et nettverk blant personell som arbeider innenfor immaterielt rettsvern, men ikke kvalifiserer for medlemsskap i Norske patentingeniørers forening.

bottom of page