top of page
No planned events
Please select all relevant choices:

Thank you for registering! Further details will follow.

UPCOMING EVENTS AND WEBINARS:
29.05.2024: EUIPO Trademark and Design Education Programme for Paralegals (Patrik Lindbohm, EUIPO Academy)
08.05.2025: NAIPA Conference for IP Administrators 2025

PREVIOUS EVENTS AND WEBINARS:

25.04.2024: Full Day NAIPA Conference for IP Administrators

08.02.2024: Praktisk nytte av patentbeskyttelse - kampen mot Amer Sports (Claus C. Schmidt, Zacco)

20.04.2023: Full Day NAIPA conference for IP Administrators

26.09.2022: Tredjepersonvern (m/ Morten Smedal Nadheim)

06.09.2022: US small/large entity & IDS requirements (Christian Abel, Onsagers AS)

06.04.2022: Unitary Patent & Unified Patent Court Part 2 (Paula Gallego, Los & Stigter)

23.03.2022: Unitary Patent & Unified Patent Court Part 1 (Paula Gallego, Los & Stigter)

19.01.2022: Non-regional African jurisdictions (w/ Inventa International)

07.12.2021: Tre steg for å lykkes på LinkedIn (m/ Fredrik Fornes)

22.09.2021: IP-Strategi (Petter Westnes, Protector IP)

16.06.2021: Patent working requirement in India (Ranjna Mehta Dutt, Remfry & Sagar)

20.04.2021: Foreign filing strategies: GCC

23.03.2021: Foreign filing strategies: OAPI

09.03.2021: Foreign filing strategies: EAPO

16.02.2021: Årets Frokostmøte for IP-praktikere og -administratorer (Patentstyret)

09.02.2021: Foreign filing strategies: ARIPO 

12.01.2021: Brexit og IP (Thomas Hvammen Nicholson, Protector IP)

11.03.2020: US Patent Law (v/Tom Ekeberg)

09.11.2019: Årets Frokostmøte for IP-praktikere og –administratorer (Patentstyret)

03.09.2019 og 11.11.2020: Forretningsengelsk (v/Siân Griffith)

22.05.2019: EU varmerke og design - EUIPO

29.04.2019 - 30.04.2019: Internasjonale varemerke- og designsøknader - WIPO

28.03.2019: En granskers hverdag - Patentstyret

28.11.2018: Bruk av IP-rettigheter - Jotun

16.10.2018: Uavklarte problemstillinger innen digital markedsføring

06.09.2018: Cyber Security

18.04.2018 - 19.04.2018: PCT-kurs

13.02.2018: Etikk ved patentering

18.10.2017 - 19.10.2017: EPC kurs

14.09.2017: KFIR

15.03.2017: Bruk av IP-rettigheter (YARA)

25.01.2017: Informasjonsmøte til NAIPA medlemmer om den europeiske foreningen (Gunn-Tove Bjerke-Selmer)

05.12.2016: Patentstyret holder et to-delt foredrag for oss med følgende innhold:
Etiske refleksjoner rundt patenter og kontaktmøte med prosjektansvarlig for elektronisk betaling

15.09.2016: Piratkopiering (v/ Hedvig Bengston fra Patentstyret og Elisabeth Nettum fra Tolldirektoratet)

10.03.2016: Varemerkerett på internett (Anna-Lena C. Orrenius, Oslo Patentkontor AS)

08.09.2015: IP og patentkontorene i Norge - et tilbakeblikk (Johan Herman Gørbitz, tidl. Bryn Aarflot)

05.05.2015: EPO filing: CSM (Patentstyret)

27.01.2015: Korrupsjonsutfordringer globalt og nasjonalt (Gro Skaaren-Fystro, Transparency Int. Norge)

15.09.2014: Praktisk designregistrering i Norge og utlandet (Jens H. Ruge, Zacco)

03.06.2014: Selvledelse, energi og samarbeid i en travel hverdag (Marga Dijkman, New Attitude)

27.02.2014: Designregistrering i praksis (i samarbeid med Patentstyret)

26.11.2013: Patenbarhetskriterier - før, nå og i fremtiden (Harald Tafjord, Bryn & Aarflot)

06.11.2013: IPR-håndtering i en stor bedrift (Morten Landsgård, Tomra)

10.10.2013: Kommunikasjon med gjennomslagskraft (Nan Rogstad, CoachTeam AS)

25.09.2013: Pass deg for piratene (Solvår Finnanger, Tandbergs Patentkontor AS)

 

 

bottom of page